Programy wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021 są zgodne z podstawą programową i zostały zatwierdzone dla Niepublicznego Przedszkola Językowego 4 Kids.

Planeta Dzieci Wsip – program wychowania przedszkolnego WSiP we wszystkich grupach
wiekowych.
Inne programy dodatkowe:
  • język angielski:
    “Poptropica English Islands” poziom 1, Susannah Malpas- grupa 6 latki
„Bebop3”,Myrian Monterrubio, Lorence Peimbert; Macmillan Young Learners– grupa: 5-latki
„Bebop 2” Myrian Monterrubio, Lorence Peimbert; Macmillan Young Learners, grupa: 3-4-latki
Programy własne zajęć dodatkowych:
  1. Doris Ściwiarska “Zajęcia muzyczno-rytmiczne w języku angielskim”– wszystkie grupy
  2. Doris Ściwiarska “Podróże po krajach anglojęzycznych”
  3. Anna Sadowska-  “Opowieści Biblijne”
Wszystkie programy zostały dobrane w taki sposób, aby wspomagać i ukierunkowywać rozwój dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem.
Ogromną szansą na rozwój wyobraźni i talentów dzieci są zajęcia dodatkowe. Jest to niepowtarzalna okazja na wspieranie dziecięcych zainteresowań oraz wzmacnianie i wspieranie ich wiary we własne możliwości.
Dzieci biorą udział w następujących zajęciach: j. angielski, rytmika, gimnastyka korekcyjna, taniec, opowieści biblijne, science – warsztaty małych naukowców, taniec, ognisko muzyczne, rękodzieło, kodowanie