Elementy metody Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej „Dziecięca matematyka”

Edukacja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym według metody Elżbiety Gruszczyk Kolczyńskiej „Dziecięca matematyka” opiera się na osobistych doświadczeniach. To na ich podstawie dziecko tworzy pojęcia matematyczne oraz umiejętności. Przyczyniają się one do rozwoju myślenia i hartowania dziecięcej odporności.
Głównym celem metody jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci i dobre przygotowanie dzieci sześcioletnich do rozpoczęcia nauki w szkole.
Program Elżbiety Gruszczyk – Kolczyńskiej składa się z realizowanych kolejno 12 kręgów tematycznych. Wprowadzając  następujące po sobie treści stopniuje się trudności i uwzględnia prawidłowości rozwoju dziecka. Taki zakres kształcenia sprzyja stymulowaniu uzdolnień matematycznych u dzieci i dobrze przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.
Kręgi tematyczne metody:
 • orientacja przestrzenna,
 • rytmy,
 • kształtowanie umiejętności liczenia oraz dodawania i odejmowania,
 • wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania,
 • umiejętność mierzenia długości,
 • klasyfikowanie,
 • układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych,
 • waga i sens warzenia,
 • mierzenie płynów,
 • intuicje geometryczne,
 • konstruowanie gier przez dzieci,
 • zapisywanie czynności matematycznych znakami.