Czesne – opłata miesięczna za pobyt dziecka w przedszkolu wynosi 1600zł.
Wpisowe – opłata bezzwrotna, pobierana jednorazowo przy zapisywaniu dziecka do przedszkola gwarantująca rezerwację miejsca w placówce wynosi 600 zł.

W ramach opłaty miesięcznej oferujemy:

 • wyżywienie (3 nielimitowane posiłki),
 • fachową opiekę pedagogiczną,
 • zajęcia edukacyjne,
 • zajęcia dodatkowe (j. angielski – codziennie, zajęcia muzyczno-rytmiczne, ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami korektywy, warsztaty o emocjach, opowieści biblijne),
 • opiekę psychologa – obserwacja dzieci w grupach i logopedy – badania przesiewowe,
 • podstawowe materiały ( bloki, kredki, papier kolorowy, plastelinę, farby, itp.)
 • imprezy na terenie przedszkola (zabawy, teatrzyki, bale i koncerty).

Rodzice uiszczają dodatkowo opłatę za:

 • ubezpieczenie – raz do roku,
 • podręczniki – raz do roku (dla grupy 3,4,5, 6-latków),
 • wyprawkę plastyczną (materiały do pracy na zajęciach)
 • zajęcia z logopedą dla dzieci ze wskazaniami,
 • zajęcia z psychologiem dla dzieci wymagających współpracy
 • bilety do instytucji kulturalnych (kino, teatr, wystawy),
 • dodatkowe zajęcia dla zainteresowanych ( taniec, ognisko muzyczne, dodatkowy angielski, “ZPT”-zajęcia kreatywne, science, kodowanie).

ZASADY ROZLICZANIA I ODLICZANIA POSIŁKÓW PRZY NIEOBECNOŚCI DZIECKA W PRZEDSZKOLU

Nr konta: 07 1160 2202 0000 0002 7429 3786 Millennium Bank S.A.