Jak co roku zapraszamy do udziału w naszych Adwentowych Zadaniach!

Celebrowanie Adwentu poprzez wspólne rozwiązywanie zadań to wspaniały sposób na zacieśnienie więzi rodzinnych. Codzienne zadania będą zawierać tworzenie ozdób, gotowanie świątecznych przysmaków czy czytanie wspólnie magicznych opowieści. To nie tylko buduje atmosferę oczekiwania na Boże Narodzenie, ale też tworzy piękne wspomnienia, które pozostaną w sercach dzieci i rodziców na długo.

Czekamy na wasze zdjęcia na FB, a jak co roku dla najbardziej aktywnych czeka nagroda!