PROGRAM WYCHOWAWCZY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA JĘZYKOWEGO 4 KIDS

W naszym przedszkolu staramy się zapewnić warunki do pełnego rozwoju osobowego każdego dziecka. Świadomie wprowadzamy wychowanków w świat pożądanych zachowań, stosując dostosowane
do potrzeb i możliwości danej grupy systemy motywacyjne oparte na wzmocnieniach pozytywnych. Ważnym dla nas celem w wychowywaniu jest kształtowanie świata dzieci w oparciu o wartości takie jak: dobro, prawda, miłość, przebaczenie, szacunek wobec innych.
Cele te realizujemy poprzez:
  • bliską współpracę z Rodzicami,
  • postawę nauczycieli wobec dzieci opartą na szacunku, akceptacji i wyjątkowej trosce o każde
    z nich,
  • sytuacje dnia codziennego, np. bieżące rozwiązywanie konfliktów,
  • zajęcia dodatkowe – opowieści biblijne, podczas których na podstawie bohaterów z Biblii pokazujemy dobre postawy i postępowanie i jakie miały one wpływ na ich dalsze życie,
  • imprezy okolicznościowe takie jak przedstawienie bożonarodzeniowe czy z okazji Dnia Babci
    i Dziadka,
  • wybraną literaturę dla dzieci.
Wszystkie przedszkolaki od czwartego roku życia zapraszamy na specjalne warsztaty dramowe
o emocjach, a dzieciom, które tego potrzebują, proponujemy Trening Umiejętności Społecznych (TUS) – zajęcia w małej grupie, podczas których ćwiczymy właściwe zachowania w różnych sytuacjach.

program wychowawczy