Głównymi założeniami naszego przedszkola są:
1 stałe zasady, którymi kierujemy się na wszystkich etapach naszej działalności:

 • Wykształcenie młodego pokolenia, które cechować będzie radość życia, wysokie standardy moralne i chęć do pozytywnego oddziaływania na swoje środowisko.
 • Koncentracja na rozwijaniu wrażliwości moralnej naszych wychowanków w oparciu o wspólne zasady dla wszystkich chrześcijan.
 • Zatrudnianie doświadczonej i wykwalifikowanej kadry, którą cechuje wysoki poziom wrażliwości na potrzeby innych.

2 bezpieczeństwo i indywidualne podejście:

 • Stwarzamy atmosferę pełną bezpieczeństwa i akceptacji sprzyjającą rozwijaniu nowych umiejętności, zapewniamy wszechstronny rozwój na miarę potrzeb i możliwości dziecka, budzimy zaciekawienie otaczającym światem, uczymy obcowania z innymi dziećmi oraz odnajdywania i radzenia sobie w nowym i obcym dla siebie środowisku.
 • Siedziba przedszkola znajduje się w zielonej dzielnicy Warszawy, w świeżo wyremontowanym, będącym naszą własnością budynku, w którym przygotowaliśmy, zgodne z najnowszymi wymaganiami sanepidu, straży i bhp dla przedszkoli, duże i wygodne pomieszczenia przystosowane do bezpiecznej zabawy i wypoczynku.
 • W naszym przedszkolu każdym dzieckiem opiekujemy się indywidualnie zwracając uwagę na potrzeby żywieniowe i zdrowotne oraz jego zainteresowania i umiejętności.

3 nauka przez zabawę:

 • Proponujemy przemyślany program dnia, w którym wspomagamy indywidualny rozwój każdego dziecka poprzez zabawy muzyczno-ruchowe, manualno-manipulacyjne oraz językowe.
 • W naszym przedszkolu kładziemy nacisk na naukę języka obcego, który jest niezmiernie ważny w rozwoju intelektualnym dzieci. Wiek przedszkolny jest najlepszym momentem na rozpoczęcie nauki języka obcego, ponieważ od najmłodszych lat jest dla dziecka pasjonującą zabawą, a jednocześnie pomoże mu osiągnąć sukcesy w szkole.
 • W pracy z naszymi pociechami posługujemy się niezwykle skutecznymi metodami: bajkoterapią, elementami metod: Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Dobrego Startu Marty Bogdanowicz oraz Dziecięcą Matematyką  profesor Gruszczyk  – Kolczyńskiej.

4 wsparcie dla rodziców:

 • W ciągu całego roku przedszkole organizuje tematyczne konferencje, szkolenia i kursy dla rodziców, aby wspomóc ich zarówno w procesie wychowania dzieci jak i ich własnym rozwoju. Zabiegamy aby jak najwięcej z tych zajęć było dofinansowane z UE tak by rodziców nie obciążać dodatkowymi kosztami.
 • Z przedszkolem współpracują wykwalifikowani specjaliści, z których doświadczenia będą mogły korzystać zarówno dzieci jak i rodzice.
 • W czasie, kiedy rodzice będą dokształcać się na proponowanych przez nas kursach i spotkaniach lub po prostu odpoczywać, organizowany będzie Klub Maluszka, w którym dzieci będą pod fachową opieką spędzać czas na beztroskiej, ale kreatywnej zabawie.