PRZYSZŁOŚĆ

with No Comments

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

W roku szkolnym 2021/2022 zapraszamy dzieci do grup wiekowych:

 • dla dzieci 2,5-3 letnich (urodzonych w roku 2018/2019),
 • dla dzieci 4-letnich (urodzonych w roku 2017),
 • dla dzieci 5-letnich (urodzonych w roku 2016)
 • „zerówki” czyli rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci bezpośrednio przygotowujących się do rozpoczęcia nauki w szkole (urodzonych w 2015 roku).
Zachęcamy do kontaktu z biurem przedszkola w celu uzyskania informacji o wolnych miejscach w poszczególnych grupach
Niepubliczne Przedszkole Językowe 4Kids to miejsce, w którym Państwa dziecko będzie nawiązywało pierwsze przyjaźnie, zdobywało nowe umiejętności, nabywało wiedzę oraz rozwijało swoje indywidualne zdolności. Naszym głównym celem jest kształtowanie wrażliwości moralnej u najmłodszych oraz skuteczne nauczanie poprzez zabawę. Staramy się, aby dzieci wkraczając w dalszy etap edukacji były pewne siebie oraz wyposażone w wiedzę potrzebną im do rozpoczęcia szkoły podstawowej.
Nasze przedszkole oferuje:
 • łagodne wprowadzenie dzieci w świat przedszkola,
 • troskliwą i profesjonalną opiekę,
 • indywidualne podejście do każdego dziecka,
 • pomoc w odkrywaniu rozwijaniu talentów,
 • stymulowanie twórczej aktywności dziecka i wszechstronny rozwój społeczny, intelektualny, motoryczny i emocjonalny,
 • wysoki poziom zajęć edukacyjnych,
 • przygotowanie dzieci do nauki w szkołach prywatnych i społecznych,
 • codzienne zajęcia z języka angielskiego,
 • zajęcia rytmiczno-muzyczne,
 • zajęcia gimnastyczne,
 • bogaty wybór zajęć dodatkowych.
Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie naszą placówką, dzieci przyjmowane są według kolejności zgłoszeń. W przypadku przekroczenia limitu miejsc prowadzimy listy rezerwowe.
Osoby zainteresowane naszym przedszkolem zapraszamy do kontaktu z biurem oraz na spotkanie w placówce. Dzięki rozmowie będziemy mogli poznać bliżej Państwa potrzeby, tak aby jak najlepiej przygotować się na dołączenie Państwa dziecka do grona przedszkolaków.
W dalszej kolejności rekrutacja do przedszkola wymaga złożenia odpowiednich dokumentów. Można znaleźć je poniżej, a następnie wydrukować i wypełnić:
Ostatnim krokiem jest dokonanie opłaty wpisowej oraz dostarczenie kompletu dokumentów wraz z dowodem wpłaty do naszej placówki. Wysokość wpisowego wynosi 600zł. Wpłaty  można dokonać w sekretariacie naszego przedszkola lub przelewem na konto:
Fundacja Edukacyjna 4kids, nr konta: 07 1160 2202 0000 0002 7429 3786  ul. Puławska 114, 02-620 Warszawa. W opisie należy umieścić imię i nazwisko dziecka.

Po złożeniu w/w dokumentów dziecko zostaje wpisane na listę przedszkolaków.