“Niepubliczne Przedszkole Językowe 4Kids”
ul. Puławska 114
Tel:. 784 303 035, 22 844 96 34

Dużym udogodnieniem dla naszych rodziców jest możliwość codziennego kontaktu mailowego z przedszkolem, dzięki któremu wymieniamy wzajemne informacje dotyczące dzieci i bieżących spraw przedszkolnych.

Nasz mail: biuro@przedszkole4kids.pl
Można nas znaleźć również na facebook facebook.com/przedszkole4kids

 

Rachunek bankowy: Fundacja Edukacyjna 4kids, Nr konta: 07 1160 2202 0000 0002 7429 3786. Ul. Puławska 114, 02-620 Warszawa. Wpłaty z dopiskiem imię i nazwisko dziecka.

Administratorem danych jest Fundacja Edukacyjna 4 Kids siedzibą w Warszawie ul. Puławska 114. Z Administratorem można się kontaktować poprzez e-mail biuro@przedszkole4kids.pl. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować poprzez adres e-mail biuro@przedszkole4kids.pl Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi żądania lub udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane za pośrednictwem e-mail– podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora Danych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679 (uzasadnionym interesem jest w szczególności udzielanie odpowiedzi na pytania zadane Administratorowi, obsługa żądań na pytania), Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom usług IT działających dla Administratora Danych oraz podmiotom i instytucjom na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi lub obsługi żądania. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych, do żądania ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym i jest dobrowolne. Brak ich podanie uniemożliwi Administratorowi odpowiedź na pytanie lub ustosunkowanie się do żądania i jego obsługi

 

jak do nas trafić: