Ważnym dla naszego przedszkola celem w wychowywaniu jest kształtowanie świata wartości dzieci
w oparciu o wartości takie jak: dobro, prawda, miłość, przebaczenie, szacunek wobec innych. 
W każdym miesiącu skupiamy się na jednej z nich. Nowa wartość wprowadzana jest podczas zajęć opowieści biblijne, a nauczyciele w grupach nawiązują do niej w naturalnych, codziennych sytuacjach. Na podstawie życia bohaterów z Biblii pokazujemy dobre  postawy i właściwe postępowanie oraz jakie ono miało później wpływ na dalsze życie bohatera. Na zasadzie porównania przedstawiamy też złą postawę innego bohatera i jakie były tego konsekwencje.
W oparciu o wartości dzieci mogą się nauczyć:
– dobrych postaw w życiu,
– życzliwego i otwartego stosunku do innych,
– komunikowanie się w sposób pokojowy bez samodzielnego  wymierzania kary,
– przebaczania bez chowania urazy,
– budowania pozytywnego obrazu siebie,
– dostrzegania potrzeb drugiego człowieka,
– kształtowania w dziecku postaw człowieka uczciwego, prawego, dobrego,  szanującego siebie i innych,
– niesienia bezinteresownej pomocy,
– tolerancji, wrażliwości, wyrozumiałości, zrozumienia dla innych zachowań.
W roku szkolnym 2020/2021 będziemy rozmawiali o następujących wartościach:
wrzesień
SZACUNEK
październik
 ODWAGA
listopad
ZAUFANIE
grudzień
RADOŚĆ
styczeń
WIEDZA
luty
MIŁOŚĆ
marzec
POKORA
kwiecień
WYTRWAŁOŚĆ
maj
PRZEBACZENIE
czerwiec
KREATYWNOŚĆ