REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024 

W roku szkolnym 2023/2024 zapraszamy dzieci do grup wiekowych:

 • dwulatków (urodzonych w roku 2021),
 • trzylatków (urodzonych w roku 2020),
 • czterolatków (urodzonych w roku 2019)- zostały pojedyncze miejsca
 • pięciolatków (urodzonych w roku 2018) – zostały pojedyncze miejsca,
 • „zerówki” czyli rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci bezpośrednio przygotowujących się do rozpoczęcia nauki w szkole (urodzonych w 2017 roku) – pojedyncze miejsca

Zachęcamy do kontaktu z biurem przedszkola w celu uzyskania informacji o wolnych miejscach w poszczególnych grupach

Niepubliczne Przedszkole Językowe 4Kids to miejsce, w którym Państwa dziecko będzie nawiązywało pierwsze przyjaźnie, zdobywało nowe umiejętności, nabywało wiedzę oraz rozwijało swoje indywidualne zdolności. Naszym głównym celem jest kształtowanie wrażliwości moralnej u najmłodszych oraz skuteczne nauczanie poprzez zabawę. Staramy się, aby dzieci wkraczając w dalszy etap edukacji były pewne siebie oraz wyposażone w wiedzę potrzebną im do rozpoczęcia szkoły podstawowej.

Nasze przedszkole oferuje:

 • łagodne wprowadzenie dzieci w świat przedszkola,
 • troskliwą i profesjonalną opiekę,
 • indywidualne podejście do każdego dziecka,
 • pomoc w odkrywaniu rozwijaniu talentów,
 • stymulowanie twórczej aktywności dziecka i wszechstronny rozwój społeczny, intelektualny, motoryczny i emocjonalny,
 • wysoki poziom zajęć edukacyjnych,
 • przygotowanie dzieci do nauki w szkołach prywatnych i społecznych,
 • codzienne zajęcia z języka angielskiego,
 • zajęcia rytmiczno-muzyczne,
 • zajęcia gimnastyczne,
 • bogaty wybór zajęć dodatkowych.

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie naszą placówką, dzieci przyjmowane są według kolejności zgłoszeń. W przypadku przekroczenia limitu miejsc prowadzimy listy rezerwowe.

Osoby zainteresowane naszym przedszkolem zapraszamy do kontaktu z biurem oraz na spotkanie w placówce. Dzięki rozmowie będziemy mogli poznać bliżej Państwa potrzeby, tak aby jak najlepiej przygotować się na dołączenie Państwa dziecka do grona przedszkolaków.

W dalszej kolejności rekrutacja do przedszkola wymaga złożenia odpowiednich dokumentów. Można znaleźć je poniżej, a następnie wydrukować i wypełnić:

Ostatnim krokiem jest dokonanie opłaty wpisowej oraz dostarczenie kompletu dokumentów wraz z dowodem wpłaty do naszej placówki. Wysokość wpisowego wynosi 600zł. Wpłaty  można dokonać w sekretariacie naszego przedszkola lub przelewem na konto:
Fundacja Edukacyjna 4kids, nr konta: 07 1160 2202 0000 0002 7429 3786  ul. Puławska 114, 02-620 Warszawa. W opisie należy umieścić imię i nazwisko dziecka.

Po złożeniu w/w dokumentów dziecko zostaje wpisane na listę przedszkolaków.