Odimienna metoda nauki czytania Ireny Majchrzak

Odimienna metoda nauki czytania należy do innowacyjnych projektów edukacyjnych, zatwierdzonych przez MENiS. Pozwala na wczesne kształcenie umiejętności czytania.
Kształcenie sztuki czytania z pełnym rozumieniem tekstu rozpoczyna się już z dziećmi trzyletnimi. Początkiem jest imię dziecka, które staje się słowem otwierającym świat pisma.
Dziecko dowiaduje się, że coś może być wyrażone za pomocą liter – może być „napisane”
i „przeczytane”. Dostaje swoje własne słowo – swoje imię, specyficzną kombinację liter, które oznaczają jego całego – osobowego.
Każde dziecko otrzymuje swoją wizytówkę i umieszcza ją w widocznym miejscu
Dzięki temu dziecko nabywa poczucia własnej tożsamości, dostrzega różnice w kształcie różnych liter, zauważa związek pomiędzy literą a dźwiękiem, znakiem graficznym , a głoską.
W dalszych etapach nauki czytania tą metodą korzysta się z umieszczonego na ścianie całego alfabetu. Stopniowo przechodzi się do „nazywania świata”, które polega na dopasowaniu nazw do otaczających dziecko przedmiotów. To zabawa, w której dziecko za pomocą wyrazów ćwiczy rozpoznawanie kształtów i brzmienia liter alfabetu w różnych kombinacjach.
Kolejny etap to gry czytelnicze, podczas których dziecko dopasowuje wyrazy (później zdania) do odpowiadających im ilustracji, wykonuje polecenia nauczyciela napisane na kartce, układa zdania w historyjki i opowiadania.