Glottodydaktyka  Bronisława Rocławskiego

„Poprawnie pisać może tylko ten, kto poprawnie wymawia wyrazy i kto poprawnie dzieli je na głoski.”
Glottodydaktyka to metoda przygotowująca już bardzo małe dzieci do nauki czytania i pisania. Opiera się ona na odpowiedniej edukacji językowej, która pozwala nie tylko na sprawne czytanie ze zrozumieniem, ale również poprawne pisanie wymagające pokonania trudności ortograficznych.
Istotą założenia metody czytania Rocławskiego jest wyjście od języka mówionego, ponieważ dziecko styka się z nim od początku życia. Dlatego podstawą nauki są ćwiczenia artykulacyjne. Skupiając się na rozwoju narządu mowy oraz słuchu, dziecko później z łatwością poradzi sobie z prawidłowym rozpoznawaniem głosek. Będzie również chętniej się na nich skupiało,
bo dźwięki słyszane codziennie są bliższe i bardziej rzeczywiste, niż ich abstrakcyjne symbole – litery.
Rozpoznawanie głosek bezpośrednio przekłada się na zapoznanie się z ich reprezentacjami graficznymi – literami. Wiąże się to z naturalną ciekawością dziecka, które z czasem zaczyna wskazywać palcem rzeczy lub rysunki, pytając tym samym: „co to?”. Powinno się ono rozpocząć od samogłosek (i, y, e, a, o, u, ą, ę), jako podstaw budujących sylaby i całe wyrazy, a dopiero później przejść do spółgłosek.
Kiedy dziecko sprawnie odczytuje i rozpoznaje litery, można przygotować bloczki z pociętymi na sylaby wyrazami i wspólnie je składać.