DLA RODZICÓW

with No Comments

Niepubliczne Przedszkole Językowe 4KIDS to miejsce, w którym spotykają się ludzie, których łączy jeden cel – wszechstronny rozwój dziecka i koncentracja na budowaniu wrażliwości moralnej wychowanków. Staje się on wspólny od momentu, gdy rodzice starają się o przyjęcie dziecka do placówki. 

 

W naszym przedszkolu dbamy o atmosferę przychylności i otwartości całego personelu wobec dzieci i rodziców, a dobra współpraca ze środowiskiem rodzinnym pozwala nam na lepsze poznanie dziecka i stworzenie mu optymalnych warunków rozwoju. 

 

Współpraca z rodzicami nie jest rozumiana tylko jako wymiana informacji o dziecku, ale jako aktywne współdziałanie. Rodzina i przedszkole to dwa najważniejsze dla dziecka środowiska, które powinny się wzajemnie uzupełniać, a rolą przedszkola jest wspieranie rodziców 
w wychowaniu dziecka. 

 

W ramach współpracy przedszkola z rodzicami zapraszamy do wspólnych aktywności: 

  • Wspólna zabawa z gośćmi z Savanah pod hasłem „W co bawią się Amerykanie?”; 
  • Konkursy, na które dzieci wraz z rodzicami przygotowują prace lub występ: 

– konkurs piosenki anglojęzycznej, 

– konkursy plastyczne; 

  • Warsztaty wielkanocne – wspólne przygotowanie ozdób świątecznych; 
  • Kiermasz charytatywny organizowany przy okazji wspólnego świętowania Bożego Narodzenia; 
  • Warsztaty kulinarne; 
  • Przygotowywanie przedstawień dla dzieci; 
  • Zajęcia z dziećmi: 

– udział w akcji Cała Polska Czyta Dzieciom, 

– warsztaty architektoniczne, 

– zajęcia z ciekawymi ludźmi. 

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami:

Formy współpracy z rodzicami

 

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE RODZICÓW I NAUCZYCIELI
W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW WYCHOWAWCZYCH
I EDUKACYJNYCH DZIECI