PRZYSZŁOŚĆ

with Brak komentarzy

Niepubliczne Przedszkole Językowe 4Kids wraz ze Szkołą Muzyczną Missio Musica otwierają oddział ogniska muzycznego przy ul. Puławskiej 114.

 

Ognisko Muzyczne jest przeznaczone dla dzieci w wieku 4-7 lat, które chcą rozwijać swoją wrażliwość artystyczną.
Zapisy pod nr telefonu 784-303-035 lub biuro@przedszkole4kids.pl
Więcej informacji: http://przedszkole4kids.pl/ognisko-muzyczne/

 

WARTOŚCI

W naszym przedszkolu uczymy i wychowujemy dzieci w oparciu o wartości.
W każdym miesiącu zwracamy szczególna uwagę na jedną z nich. W roku szkolnym 2018/2019 będą to:
 • przyjaźń,
 • odpowiedzialność,
 • wdzięczność,
 • hojność,
 • oddanie, zobowiązanie,
 • dobroć, uprzejmość,
 • pokój,
 • cierpliwość,
 • uczciwość,
 • przekonanie.

 

NASZE PRIORYTETY NA ROK SZKOLNY 2018/2019

PRIORYTRTY Z KONCEPCJI PRACY

NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA JĘZYKOWEGO

„Kiedy się śmieje dziecko, śmieje się cały świat”

Janusz Korczak

 

W roku szkolnym 2018/2019 pragniemy zwrócić uwagę na:
 1. Doskonalenie pracy zespołowej oraz komunikacji w gronie pracowników, z rodzicami i pomiędzy dziećmi.
 2. Wspieranie kreatywności, samodzielności i innowacyjności dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania zainteresowań grami edukacyjnymi i dydaktycznymi.
 3. Uczenie bezpiecznych zachowań oraz umiejętnego radzenia sobie w sytuacjach zagrożeń.

 

 

PODSTAWOWE KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA

Nauczyciele w Niepublicznym Przedszkolu Językowym 4KIDS realizują Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa. W roku szkolnym 2018/2019 są to:
 1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
 2. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność
  i innowacyjność uczniów.
 3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
 4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne
  i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.