„Muzyka dla smyka” Beata Wnuk

 

W naszym przedszkolu prowadzimy zajęcia rytmiczno-muzyczne. Odbywają się one raz w tygodniu
w każdej grupie wiekowej i są prowadzone w oparciu o autorski program nauczycielki.
Podczas zajęć dzieci rozwijają swoje wrodzone zdolności muzyczne, wrażliwość estetyczną
i zainteresowania muzyką. Kształtują poczucie rytmu i poznają język muzyki. Poprzez posługiwanie się różnymi sposobami ekspresji: mimiką, ruchem, słowem, dźwiękiem wyzwalają naturalną spontaniczność. Ponadto rozwijają umiejętności praktyczne takie jak: śpiew, gra na instrumentach, sprawność ruchowa, tworzenie muzyki i jej słuchanie. Uwrażliwiają się na piękno i wszechobecność muzyki w życiu człowieka.
Celem tych zajęć jest wprowadzenie dziecka w świat dźwięków, rytmu, zapoznanie go z różnorodnymi tańcami i piosenkami. Dzięki zajęciom rytmicznym dzieci oswajają się z muzyką, która towarzyszy nam w każdej chwili życia, ich świat staje się ciekawszy a odbiór muzyki pełniejszy.