Aby zapewnić kameralną atmosferę i dobrą opiekę naszym przedszkolakom, grupy liczą maksymalnie 15 dzieci.

W każdej grupie wiekowej dzieci są pod troskliwą i profesjonalną opieką dwóch nauczycieli.